دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 
 
   دانلود فایل : Intermittent_Epidural_Bolus_Compared_with.17.pdf           حجم فایل 3117 KB
   دانلود فایل : Incidence,_Predictors,_and_Outcomes_of.25.pdf           حجم فایل 697 KB
   دانلود فایل : Effect of high-dose preoperative methylprednisolone.pdf           حجم فایل 226 KB
   دانلود فایل : Consensus_Guidelines_for_the_Management_of.13.pdf           حجم فایل 901 KB
   دانلود فایل : An_Observational_Study_of_the_Fresh_Frozen_Plasma_.19.pdf           حجم فایل 453 KB
   دانلود فایل : Airway_Trauma_in_a_High_Patient_Volume_Academic.14.pdf           حجم فایل 457 KB
   دانلود فایل : Transport_Decreases_the_Quality_of_Cardiopulmonary.20.pdf           حجم فایل 587 KB
   دانلود فایل : Repolarization_Abnormalities_in_Patients_with.24.pdf           حجم فایل 458 KB
   دانلود فایل : Intrapartum_Neuraxial_Analgesia_and_Breastfeeding.21.pdf           حجم فایل 412 KB
   دانلود فایل : The_Effects_of_Anesthetics_on_Chronic_Pain_After.27.pdf           حجم فایل 472 KB
   دانلود فایل : Estimate_of_the_Relative_Risk_of_Succinylcholine.15.pdf           حجم فایل 420 KB
   دانلود فایل : A_Randomized_Controlled_Comparison_of_Epidural.22.pdf           حجم فایل 435 KB
   دانلود فایل : Regional_Scalp_Block_for_Postcraniotomy_Analgesia_.22.pdf           حجم فایل 2487 KB
   دانلود فایل : Efficacy_of_Intrathecal_Baclofen_on_Different_Pain.27.pdf           حجم فایل 446 KB
   دانلود فایل : Efficacy of adding clonidine to intrathecal morphine in acute.pdf           حجم فایل 215 KB
   دانلود فایل : Safety_of_Modern_Starches_Used_During_Surgery.5.pdf           حجم فایل 957 KB
   دانلود فایل : Failed tracheal intubation in obstetric anaesthesia 2 yr.pdf           حجم فایل 121 KB
   دانلود فایل : A_Prospective_Randomized_Trial_of_Lidocaine_30_mg.16.pdf           حجم فایل 715 KB
   دانلود فایل : Myocardial_Accumulation_of_Bupivacaine_and.10.pdf           حجم فایل 935 KB
   دانلود فایل : Opioid_Sparing_Effect_of_Preemptive_Bolus_Low_Dose.9.pdf           حجم فایل 586 KB
   دانلود فایل : Effects_of_Levobupivacaine_on_Wound_Healing.36.pdf           حجم فایل 350 KB
   دانلود فایل : Br. J. Anaesth.-2013-Arulkumaran-13-20.pdf           حجم فایل 136 KB
   دانلود فایل : The_Effect_of_Perioperative_Intravenous_Lidocaine.14.pdf           حجم فایل 600 KB
   دانلود فایل : The_Association_Between_Preoperative_Anemia_and.20.pdf           حجم فایل 490 KB
   دانلود فایل : Current_Status_of_Pharmacologic_Therapies_in.4.pdf           حجم فایل 764 KB
   دانلود فایل : Predictors_of_Cognitive_Recovery_After_Cardiac.26.pdf           حجم فایل 407 KB
   دانلود فایل : Pediatrics-2012-Ing-e476-85.pdf           حجم فایل 707 KB
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 

گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشــتی
آدرس : تهران - شریعتی - بالاتر از حسینیه ارشاد - بیمارستان کودکان مفید
تلفن : 22908383 - 021
پست الکترونیک :
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.