سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 
 
   دانلود فایل : دسترسی آزمایشی دانشگاه به 22 عنوان مجله.pdf           حجم فایل 252 KB
   دانلود فایل : aacc انتشار مجله.pdf           حجم فایل 1035 KB
   دانلود فایل : جایزه آکادمی جهانی علوم در سال 2016.pdf           حجم فایل 416 KB
   دانلود فایل : چهارمین فراخوان طرح های پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سلامت سال 94.pdf           حجم فایل 98 KB
   دانلود فایل : دسترسی آزمایشی به بانک اطلاعاتی پایگاه زیست پزشکی و علوم دریایی.pdf           حجم فایل 84 KB
   دانلود فایل : برگزاری ششمین کنگره علمی تروما و طب رزم.pdf           حجم فایل 61 KB
   دانلود فایل : اعطای گرنت پژوهشی.pdf           حجم فایل 57 KB
   دانلود فایل : استانداردهای آموزش بالینی.pdf           حجم فایل 347 KB
   دانلود فایل : نامه استانداردهای آموزش بالینی.pdf           حجم فایل 386 KB
   دانلود فایل : پوستر پزشکان بدون مرز 2.pdf           حجم فایل 4556 KB
   دانلود فایل : پوستر پزشکان بدون مرز 1.pdf           حجم فایل 4772 KB
   دانلود فایل : سمینار درمان با سلول های بنیادی و اختلالات عصبی.pdf           حجم فایل 54 KB
   دانلود فایل : سمینار معرفی فعالیتهای سازمان پزشکان بدون مرز.pdf           حجم فایل 57 KB
   دانلود فایل : دسترسی به داده های مطالعه شاخص های چندگانه سلامت و جمعیت 1389-پیوست.pdf           حجم فایل 313 KB
   دانلود فایل : دسترسی به داده های مطالعه شاخص های چندگانه سلامت و جمعیت 1389.pdf           حجم فایل 55 KB
   دانلود فایل : کاربرگ امکان سنجی طرح های حوزه آلودگی های شیمیایی و سموم.pdf           حجم فایل 360 KB
   دانلود فایل : اولویت های سموم و آلاینده های شیمیایی-پیوست.pdf           حجم فایل 463 KB
   دانلود فایل : اولویت های سموم و آلاینده های شیمیایی.pdf           حجم فایل 98 KB
   دانلود فایل : کارگاه آموزش ثبت پتنت و اختراع.pdf           حجم فایل 694 KB
   دانلود فایل : فراخوان دوم طرح های تحقیقاتی.pdf           حجم فایل 314 KB
   دانلود فایل : رعایت موارد امنیتی در خصوص مکاتبات اداری ، سازمانی و دستاوردهای تحقیقاتی.pdf           حجم فایل 127 KB
   دانلود فایل : آیین نامه اجرایی دفتر ارتباط با صنعت -پیوست.pdf           حجم فایل 582 KB
   دانلود فایل : آیین نامه اصلاح شده دفتر ارتباط با صنعت.pdf           حجم فایل 55 KB
   دانلود فایل : اعطای کمک هزینه پژوهشی شیمی سبز برای زندگی - پیوست.pdf           حجم فایل 803 KB
   دانلود فایل : اعطای کمک هزینه پژوهشی شیمی سبز برای زندگی.pdf           حجم فایل 107 KB
   دانلود فایل : همکاری اساتید متخصص با دفتر مدیریت بحران.pdf           حجم فایل 51 KB
   دانلود فایل : نام و برنامه کارگاههای توانمندسازی دانشکده پیراپزشکی.pdf           حجم فایل 385 KB
   دانلود فایل : توانمندسازی دانشکده پیراپزشکی.pdf           حجم فایل 177 KB
   دانلود فایل : راه اندازی فدراسیون سرآمدان علمی ایران.pdf           حجم فایل 279 KB
   دانلود فایل : استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان-پیوست.pdf           حجم فایل 177 KB
   دانلود فایل : استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان.pdf           حجم فایل 215 KB
   دانلود فایل : سمپوزیوم تازه های درمانی پنومونی بیمارستانی.pdf           حجم فایل 148 KB
   دانلود فایل : تفاهم نامه همکاری بین وزارت نفت و وزارت بهداشت.pdf           حجم فایل 5516 KB
   دانلود فایل : همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری.pdf           حجم فایل 233 KB
   دانلود فایل : پیوست کنگره تخصصی ساخت بیمارستان.pdf           حجم فایل 130 KB
   دانلود فایل : کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات.pdf           حجم فایل 55 KB
   دانلود فایل : تمدید مهلت ثبت نام در 4 بخش ایده،مقاله،پایان نامه و اختراع برتر.pdf           حجم فایل 50 KB
   دانلود فایل : اسامی دستیاران گروه بیهوشی سال یک تا سال چهار95-94 .pdf           حجم فایل 213 KB
   دانلود فایل : spss کارگاه آموزشی.pdf           حجم فایل 98 KB
   دانلود فایل : شروع به فعالیت مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای زنان.pdf           حجم فایل 58 KB
   دانلود فایل : رونمایی از پورتال جدید مدیریت منابع علمی،کتابخانه مرکزی و اسناد.pdf           حجم فایل 103 KB
   دانلود فایل : بسته حمایتی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه.pdf           حجم فایل 87 KB
   دانلود فایل : سومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس.pdf           حجم فایل 114 KB
   دانلود فایل : سمینار یک روزه اخلاق در پژوهش.pdf           حجم فایل 563 KB
   دانلود فایل : همایش ملی کاربرد مدل های حیوانی در پژوهش های تجربی پزشکی.pdf           حجم فایل 105 KB
   دانلود فایل : کارگاه نگارش پژوهشهای کیفی به زبان انگلیسی.pdf           حجم فایل 3141 KB
   دانلود فایل : سمپوزیوم یکروزه آنفولانزا.pdf           حجم فایل 595 KB
   دانلود فایل : جشنواره علمی بین المللی سال 2016 لهستان-پیوست.pdf           حجم فایل 457 KB
   دانلود فایل : جشنواره علمی بین المللی 2016 لهستان.pdf           حجم فایل 660 KB
   دانلود فایل : برگزاری مدرسه زمستانی مایولوژی.pdf           حجم فایل 311 KB
   دانلود فایل : پیوست مدرسه مایولوژی.pdf           حجم فایل 169 KB
   دانلود فایل : نحوه درج وابستگی سازمانی در مقالات.pdf           حجم فایل 57 KB
   دانلود فایل : فایل نحوۀ درج وابستگی سازمانی در مقالات و گزارش های علمی.pdf           حجم فایل 227 KB
   دانلود فایل : پانزدهمین کنگره انجمن پیوند عضو خاورمیانه.pdf           حجم فایل 96 KB
   دانلود فایل : پوستر کنگره انجمن پیوند عضو خاورمیانه.pdf           حجم فایل 6517 KB
   دانلود فایل : یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان.pdf           حجم فایل 96 KB
   دانلود فایل : پوستر کنگره سرطان پستان.pdf           حجم فایل 3096 KB
   دانلود فایل : اعلام آمادگی همکاری پزشکی قانونی جهت اجرای طرحهای پژوهشی.pdf           حجم فایل 54 KB
   دانلود فایل : هشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان.pdf           حجم فایل 99 KB
   دانلود فایل : اولین همایش میکروفلوئیدیک و کاربردهای آن.pdf           حجم فایل 54 KB
   دانلود فایل : اولین کنگره ملی طب فراگیر در سرطان.pdf           حجم فایل 113 KB
   دانلود فایل : اولین کنگره ملی حرکت بالینی.pdf           حجم فایل 205 KB
   دانلود فایل : ثبت نام کنفرانس ملی مدیریت کلانشهر.pdf           حجم فایل 278 KB
   دانلود فایل : همایش وحدت حوزه و دانشگاه.pdf           حجم فایل 663 KB
   دانلود فایل : اولین همایش ملی کاربرد مدل های حیوانی در پژوهش های تجربی.pdf           حجم فایل 756 KB
   دانلود فایل : برگزاری جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی و تعلق گرفتن 10 ساعت فعالیت پژوهشی به شرکت کنندگان.pdf           حجم فایل 97 KB
   دانلود فایل : فراخوان جایزه ملی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی-پیوست.pdf           حجم فایل 866 KB
   دانلود فایل : فراخوان جایزه ملی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی.pdf           حجم فایل 945 KB
   دانلود فایل : راه اندازی شبکه طب بازساختی و تحقیقات سلول های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.pdf           حجم فایل 1456 KB
   دانلود فایل : برگزاری کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی- پیوست.pdf           حجم فایل 578 KB
   دانلود فایل : برگزاری کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی.pdf           حجم فایل 2424 KB
   دانلود فایل : ارائه خدمات تحقیقاتی و تخصصی آزمایشگاههای گروه سم شناسی وداروشناسی-پیوست.pdf           حجم فایل 448 KB
   دانلود فایل : ارائه خدمات تحقیقاتی و تخصصی آزمایشگاههای گروه سم شناسی وداروشناسی.pdf           حجم فایل 883 KB
   دانلود فایل : کنگره جراحان مغزواعصاب و کنگره نوروساینس.pdf           حجم فایل 1070 KB
   دانلود فایل : راه اندازی سامانه پشتیبانی آنلاین خدمات مرکز انفورماتیک.pdf           حجم فایل 540 KB
   دانلود فایل : راه اندازی آزمایشگاه رفتار در گروه فیزیولوژی.pdf           حجم فایل 249 KB
   دانلود فایل : دومین همایش سالانه پیشگیری و درمان سرطان - پیوست.pdf           حجم فایل 495 KB
   دانلود فایل : دومین همایش سالانه پیگیری و درمان سرطان.pdf           حجم فایل 2005 KB
   دانلود فایل : چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران.pdf           حجم فایل 1304 KB
   دانلود فایل : اولین همایش نقش بانوان در سلامت جامعه - پیوست.pdf           حجم فایل 529 KB
   دانلود فایل : برگزاری اولین همایش نقش بانوان در سلامت جامعه.pdf           حجم فایل 793 KB
   دانلود فایل : برنامه جلسه دفاع از پایان نامه ها و پروپوزالهای پژوهشی 28 آبان 1394.pdf           حجم فایل 71 KB
   دانلود فایل : آمادگی آزمایشگاههای گروه سم شناسی و داروشناسی.pdf           حجم فایل 493 KB
   دانلود فایل : اعلام آمادگی آزمایشگاههای گروه سم شناسی و داروشناسی جهت خدمات تحقیقاتی و تخصصی.pdf           حجم فایل 586 KB
   دانلود فایل : شرایط و ضوابط انتخاب آثار در جشنواره برترین های پژوهش و کنفرانس مدیریت شهری.pdf           حجم فایل 2544 KB
   دانلود فایل : فراخوان هشتمین جشنواره برترین های پژوهش و نوآوری و دومین کنفرانس مدیریت شهری.pdf           حجم فایل 924 KB
   دانلود فایل : معرفی کتابهای تالیفی و ترجمه ای اعضا هئیت علمی در جشنواره پژوهشی دانشگاه.pdf           حجم فایل 647 KB
   دانلود فایل : افیلیشن مرکز تحقیقات بیهوشی.pdf           حجم فایل 511 KB
   دانلود فایل : برنامه چهاردهمین کارگاه آموزشی متدولوژی تحقیق ویژه دستیاران.pdf           حجم فایل 209 KB
   دانلود فایل : اسامی نهایی دستیاران جهت شرکت در کارگاه روش تحقیق.pdf           حجم فایل 78 KB
   دانلود فایل : اسامی دستیاران چهاردهمین کارگاه روش تحقیق.pdf           حجم فایل 401 KB
   دانلود فایل : الزامی بودن انتشار مقاله حاصل از کارپایان نامه.pdf           حجم فایل 185 KB
   دانلود فایل : شرایط فارغ التحصیلی کلیۀ مقاطع پزشکی عمومی،دستیاری ، فوق تخصصی و فلوشیپ.pdf           حجم فایل 59 KB
   دانلود فایل : فراخوان بررسی مقالات و طرح های پژوهشی فاقد کداختصاصی کمیته اخلاق تا پایان اسفند.pdf           حجم فایل 345 KB
   دانلود فایل : اولویت های پژوهشی سازمان پزشکی قانونی.pdf           حجم فایل 4388 KB
   دانلود فایل : فایل راهنمای ثبت نام ایمیل آکادمیک دانشگاهی.pdf           حجم فایل 264 KB
   دانلود فایل : ثبت نام ایمیل آکادمیک دانشگاهی.pdf           حجم فایل 250 KB
   دانلود فایل : تمدید مهلت ارسال مدارک مربوط به انتخاب مخترع برتر.pdf           حجم فایل 269 KB
   دانلود فایل : جلسه ریاست دانشگاه با اعضا هیئت علمی گروه بیهوشی.pdf           حجم فایل 144 KB
   دانلود فایل : چهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی.pdf           حجم فایل 1169 KB
   دانلود فایل : استفاده از آرم دانشگاه برای محصولات انتشاراتی با مجوز شورای انتشارات.pdf           حجم فایل 50 KB
   دانلود فایل : برگزاری دومین کنگره بین المللی و ششمین همایش کشوری بروسلوز در آبان ماه 1394.pdf           حجم فایل 96 KB
   دانلود فایل : دوازدهمین کنگره سراسرس علوم تشریحی ایران.pdf           حجم فایل 1121 KB
   دانلود فایل : چاپ مقاله‌های علمی و پژوهشی در فصلنامه تاریخ پزشکی.pdf           حجم فایل 222 KB
   دانلود فایل : گرانت پژوهشی.pdf           حجم فایل 60 KB
   دانلود فایل : برنامه جلسه ماهیانه پژوهشی .pdf           حجم فایل 89 KB
   دانلود فایل : کنگره ملی دانشجویان علوم پزشکی کشور.pdf           حجم فایل 52 KB
   دانلود فایل : قدردانی.pdf           حجم فایل 55 KB
   دانلود فایل : طرح تحقیقاتی در حوزه سالمندی و فرم پرسشنامه.pdf           حجم فایل 197 KB
   دانلود فایل : طرح تحقیقاتی در حوزه سالمندی.pdf           حجم فایل 52 KB
   دانلود فایل : پژوهشگران برگزیده بخش دانشجویی جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی 2.pdf           حجم فایل 71 KB
   دانلود فایل : پژوهشگران برگزیده بخش دانشجویی جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی 1.pdf           حجم فایل 55 KB
   دانلود فایل : اعطای گرانت پژوهشی به دانشجویان.pdf           حجم فایل 56 KB
   دانلود فایل : معیارهای انتخاب مقاله برگزیده در شانزدهمین جشنواره پژوهشی ابوزیحان بیرونی.pdf           حجم فایل 224 KB
   دانلود فایل : آیین نامه پژوهشگر برتر94.pdf           حجم فایل 729 KB
   دانلود فایل : انتخاب مقاله برگزیده در جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی.pdf           حجم فایل 224 KB
   دانلود فایل : انتخاب پژوهشگران برتر در جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی.pdf           حجم فایل 183 KB
   دانلود فایل : سخنرانی آقای دکتر پورغلامی با عنوان آنژیوژنز ناشی از سرطان.pdf           حجم فایل 102 KB
   دانلود فایل : اولین کنگره بین المللی پیشگیری،درمان و حمایت های اجتماعی بیماران با اختلالات مصرف مواد.pdf           حجم فایل 54 KB
   دانلود فایل : آیین نامه اجرایی نحوۀ استفاده از خدمات اساتید مدعو.pdf           حجم فایل 136 KB
   دانلود فایل : دومین سمینار بین المللی ایدز، زنان و کودکان.pdf           حجم فایل 53 KB
   دانلود فایل : فراخوان سمینار بین المللی پزشک خانواده.pdf           حجم فایل 52 KB
   دانلود فایل : برگزاری هفتمین همایش طب کار 2.pdf           حجم فایل 193 KB
   دانلود فایل : برگزاری هفتمین همایش طب کار 1.pdf           حجم فایل 52 KB
   دانلود فایل : اولین همایش کشوری فرهنگ و تمدن پزشکی در عصر رضوی.pdf           حجم فایل 53 KB
   دانلود فایل : هشتمین جشنواره فناوری نانو.pdf           حجم فایل 55 KB
   دانلود فایل : daress codeاجرایی شدن پیوست.pdf           حجم فایل 191 KB
   دانلود فایل : daress codeاجرایی شدن.pdf           حجم فایل 143 KB
   دانلود فایل : اولین کنگره بین المللی دانشجویی پژوهش وعملکرد مبتنی بر شواهد -پیوست.pdf           حجم فایل 384 KB
   دانلود فایل : اولین کنگره بین المللی دانشجویی پژوهش وعملکرد مبتنی بر شواهد.pdf           حجم فایل 176 KB
   دانلود فایل : برگزاری دومین کنگره بین المللی و ششمین همایش کشوری بروسلوز-پیوست.pdf           حجم فایل 138 KB
   دانلود فایل : برگزاری دومین کنگره بین المللی و ششمین همایش کشوری بروسلوز.pdf           حجم فایل 178 KB
   دانلود فایل : پیوست جایزه بانک توسعه اسلامی.pdf           حجم فایل 445 KB
   دانلود فایل : جایزه بانک توسعه اسلامی.pdf           حجم فایل 180 KB
   دانلود فایل : journal & case آغاز کلاسهای.pdf           حجم فایل 210 KB
   دانلود فایل : نامه درخصوص صرفه جویی در مصارف بودجه 94.pdf           حجم فایل 83 KB
   دانلود فایل : نامه در خصوص اجرای طرح ها و پایان نامه های چند مرکزی 2.pdf           حجم فایل 411 KB
   دانلود فایل : نامه در خصوص اجرای طرح ها و پایان نامه های چند مرکزی 1.pdf           حجم فایل 49 KB
   دانلود فایل : موضوع جایزه سال جاری بانک توسعه اسلامی، مشارکت بانوان در تقویت و ارتقاء حقوق دختران.pdf           حجم فایل 299 KB
   دانلود فایل : لزوم تصویب طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی در کمیته اخلاق قبل از شروع به کار.pdf           حجم فایل 173 KB
   دانلود فایل : لزوم تصویب پروپوزال های پژوهشی در کمیته اخلاق قبل از شروع پروژه.pdf           حجم فایل 51 KB
   دانلود فایل : نامه 3 ثبت مشخصات فردی دستیاران سال آخر رشته های تخصصی پزشکی در سامانه مربوطه.pdf           حجم فایل 9045 KB
   دانلود فایل : نامه 2 فرم تحویل مدارک توسط دستیار به معاونت درمان دانشگاه.pdf           حجم فایل 2130 KB
   دانلود فایل : نامه 1 ثبت نام ،نحوه و چگونگی ارائه مدارک مورد نیاز دستیاران سال آخر.pdf           حجم فایل 2370 KB
   دانلود فایل : برنامه جلسه ماهیانه پژوهشی گروه.pdf           حجم فایل 66 KB
   دانلود فایل : عوارض ناشی از مسمومیت با شربت متادون در کودکان 2.pdf           حجم فایل 2391 KB
   دانلود فایل : عوارض ناشی از مسمومیت با شربت متادون در کودکان 1.pdf           حجم فایل 1030 KB
   دانلود فایل : مشمولین ماده یک نحوه تامین هیات علمی(خدمت وظیفه عمومی)-سه.pdf           حجم فایل 2459 KB
   دانلود فایل : مشمولین ماده یک نحوه تامین هیات علمی(خدمت وظیفه عمومی)-دو.pdf           حجم فایل 1295 KB
   دانلود فایل : مشمولین ماده یک نحوه تامین هیات علمی(خدمت وظیفه عمومی)-یک.pdf           حجم فایل 1188 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل اجرای طرحها و پایان نامه های چندمرکزی-ب.pdf           حجم فایل 1664 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل اجرای طرحها و پایان نامه های چندمرکزی-الف.pdf           حجم فایل 1956 KB
   دانلود فایل : اجرای طرح هاو پایان نامه های چندمرکزی.pdf           حجم فایل 1878 KB
   دانلود فایل : پوستر همایش بازآموزی اعتیاد وآسیب های روانی.pdf           حجم فایل 2959 KB
   دانلود فایل : همایش بازآموزی اعتیاد و آسیب های روانی.pdf           حجم فایل 1320 KB
   دانلود فایل : کارگاه آموزشی مرور مقالات علمی مجلات علوم پزشکی.pdf           حجم فایل 1161 KB
   دانلود فایل : برگزاری دومین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوار ش در مهرماه 1394.pdf           حجم فایل 1993 KB
   دانلود فایل : دومین همایش ملی داروهای گیاهی.pdf           حجم فایل 560 KB
   دانلود فایل : طرحهای پژوهشی مرتبط با خیرین سلامت.pdf           حجم فایل 555 KB
   دانلود فایل : حمایت از طرحهای تحقیقاتی اعضاء محترم هیئت علمی 2.pdf           حجم فایل 1094 KB
   دانلود فایل : حمایت از طرح های اعضاء هیئت علمی 1.pdf           حجم فایل 1474 KB
   دانلود فایل : چاپ مقالات در فصلنامه تاریخ پزشکی.pdf           حجم فایل 1107 KB
   دانلود فایل : فراخوان پذیرش طرح های پیشنهادی مرتبط با تحقیقات نظام سلامت.pdf           حجم فایل 7885 KB
   دانلود فایل : آئین نامه برنامه پزشك پژوهشگر.pdf           حجم فایل 207 KB
   دانلود فایل : پزشک پژوهشگر.pdf           حجم فایل 1799 KB
   دانلود فایل : کارگاه آموزشی مرور مقالات علمی مجلات پزشکی.pdf           حجم فایل 980 KB
   دانلود فایل : فراخوان ارسال سی وی داوطلبین شرکت در جشنواره کنگره دکتر یلدا.pdf           حجم فایل 1628 KB
   دانلود فایل : فراخوان ارسال مقاله(پوستر دانشجویی) به ششمین کنگره دکتر یلدا.pdf           حجم فایل 1553 KB
   دانلود فایل : برگزاری کنگره دکتر یلدا به صورت ارائه مقالات علمی به همراه تقدیر از برگزیدگان بنیاد علمی.pdf           حجم فایل 844 KB
   دانلود فایل : برگزاری کنگره دکتر یلدا.pdf           حجم فایل 894 KB
   دانلود فایل : انتخاب مقاله برگزیده در شانزدهمین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی.pdf           حجم فایل 1069 KB
   دانلود فایل : سومین همایش کشوری تحقیقات کیفی در علوم سلامت.pdf           حجم فایل 513 KB
   دانلود فایل : برگزاری سومین همایش کشوری تحقیقات کیفی در علوم سلامت در تاریخ 20 تا 23 مهرماه 1394.pdf           حجم فایل 928 KB
   دانلود فایل : ذخیره مرخصی اعضاء محترم هیئت علمی.pdf           حجم فایل 807 KB
   دانلود فایل : ثبت نام ایمیل آکادمیک.pdf           حجم فایل 495 KB
   دانلود فایل : پیوست جشنواره پزوهشی ابوریحان بیرونی.pdf           حجم فایل 729 KB
   دانلود فایل : برگزاری شانزدهمین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی در هفته پژوهش.pdf           حجم فایل 1086 KB
   دانلود فایل : برگزاری آزمون ارتقاء وگواهینامه تخصصی سال 1394.pdf           حجم فایل 402 KB
   دانلود فایل : برنامه دفاع دستیاران بیهوشی در تاریخ 7-3-94.pdf           حجم فایل 990 KB
   دانلود فایل : برگزاری کارگاههای گوگل اسکالر در دانشکده پزشکی.pdf           حجم فایل 709 KB
   دانلود فایل : برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با روند تاسیس شرکتهای دانش بنیان در خرداد 1394.pdf           حجم فایل 749 KB
   دانلود فایل : تعلق نگرفتن مرخصی سالیانه به فرصت مطالعاتی، ماموریت آموزشی و بورس.pdf           حجم فایل 540 KB
   دانلود فایل : تعلق نگرفتن مرخصی سالیانه به فرصت مطالعاتی.pdf           حجم فایل 433 KB
   دانلود فایل : شرکت اعضاء هیات علمی در کنگره های خارج از کشور از طریق سیستم اتوماسیون اداری دانشگاه.pdf           حجم فایل 815 KB
   دانلود فایل : کنگره بین المللی درد.pdf           حجم فایل 1143 KB
   دانلود فایل : خدمات پژوهشی مرکز تحقیقات بیهوشی.pdf           حجم فایل 828 KB
   دانلود فایل : لیست برنامه پژوهشی مراکز پزشکی آموزشی درمانی و بیمارستانها.pdf           حجم فایل 68 KB
   دانلود فایل : فایل آموزشی استفاده از اینترنت.pdf           حجم فایل 460 KB
   دانلود فایل : استفاده از اینترنت.pdf           حجم فایل 747 KB
   دانلود فایل : درج رزومه تحصیلی مدیران گروه در پورتال دانشکده.pdf           حجم فایل 1021 KB
   دانلود فایل : کارگاه آموزش راه اندازی پروفایل علمی در گوگل اسکالر.pdf           حجم فایل 969 KB
   دانلود فایل : حمایت از بیماران eb شماره سه.pdf           حجم فایل 652 KB
   دانلود فایل : حمایت از بیماران eb شماره دو.pdf           حجم فایل 479 KB
   دانلود فایل : حمایت از بیماران eb شماره یک.pdf           حجم فایل 403 KB
   دانلود فایل : پوستر کنگره کشوری زخم مزمن.pdf           حجم فایل 355 KB
   دانلود فایل : هفتمین کنگره بین المللی بیماری های ریوی.pdf           حجم فایل 495 KB
   دانلود فایل : کنگره بین المللی نوروسیتوراتولوژی2.pdf           حجم فایل 530 KB
   دانلود فایل : کنگره بین المللی نوروسیتوراتولوژی1.pdf           حجم فایل 412 KB
   دانلود فایل : برنامۀ همايش تازه هاي احياء قلبي ريوي اطفال و بالغين.pdf           حجم فایل 130 KB
   دانلود فایل : تمدید ثبت نام متقاضیان آزمون تکمیلی فلو شیپ سال 94.pdf           حجم فایل 912 KB
   دانلود فایل : تمدید مهلت ثبت نام آزمون تکمیلی فلوشیپ سال 94.pdf           حجم فایل 700 KB
   دانلود فایل : همایش های ملی و بین المللی1.pdf           حجم فایل 669 KB
   دانلود فایل : نقل و انتقال حق بیمه کسورات بیمه ای و بازنشستگی از صندوق تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری2.pdf           حجم فایل 849 KB
   دانلود فایل : نقل و انتقال حق بیمه کسورات بیمه ای و بازنشستگی از صندوق تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری1.pdf           حجم فایل 453 KB
   دانلود فایل : فرم اطلاعات دومین کنگره بین المللی سرطان دستگاه گوارش 2.pdf           حجم فایل 905 KB
   دانلود فایل : فرم اطلاعات دومین کنگره بین المللی سرطان دستگاه گوارش 1.pdf           حجم فایل 480 KB
   دانلود فایل : دومین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش.pdf           حجم فایل 1323 KB
   دانلود فایل : تخصیص امتیاز مشارکت اعضاء محترم هیئت علمی در آموزش پزشکی عمومی 2.pdf           حجم فایل 412 KB
   دانلود فایل : تخصیص امتیاز مشارکت اعضاء محترم هیئت علمی در آموزش پزشکی عمومی 1.pdf           حجم فایل 491 KB
   دانلود فایل : تقدیر وتشکر.pdf           حجم فایل 526 KB
   دانلود فایل : الکترونیک نمودن پرونده همکاران محترم هیئت علمی.pdf           حجم فایل 515 KB
   دانلود فایل : برنامه های آموزش مجازی.pdf           حجم فایل 1044 KB
   دانلود فایل : اخذ مجوز از کمیتۀ اخلاق جهت تصویب پروپوزال.pdf           حجم فایل 746 KB
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 

گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشــتی
آدرس : تهران - شریعتی - بالاتر از حسینیه ارشاد - بیمارستان کودکان مفید
تلفن : 22908383 - 021
پست الکترونیک :
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.